Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: mykody.com.

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe („Dane osobowe”), które przekazujesz nam bezpośrednio lub poprzez korzystanie z naszej Witryny. Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo zmieniana lub uzupełniana. Najnowsza wersja pojawi się na naszej stronie internetowej. Będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności (ze zmianami lub uzupełnieniami) lub w inny sposób ujawniony Tobie lub na który wyraziłeś zgodę, lub w inny sposób, na który jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z niniejszą Polityką prywatności
Ustawa o ochronie danych z 1998 r.

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec nieuprawnionemu lub niezgodnemu z prawem przetwarzaniu danych osobowych oraz przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych osobowych.

Odwiedz nasza strone internetowa
Kiedy przeglądasz nasze strony, automatycznie zbieramy pewne informacje z Twojego komputera. Dotyczy to na przykład Twojego adresu IP, typu i wersji przeglądarki lub strony, z której nastąpiło przekierowanie. Dane te są analizowane w celach statystycznych lub technicznych (optymalizacja oferty, eliminacja błędów) bez żadnego konkretnego powiązania z Tobą osobiście. Jeśli podejrzewamy naruszenie bezpieczeństwa lub niezgodne z prawem wykorzystanie, zastrzegamy sobie prawo do oceny danych zebranych w celu analizy zdarzenia.

Dane osobiste
Jeśli odwiedzisz jednego z partnerów, do których odsyłamy za pośrednictwem naszej witryny, odpowiednie dane osobowe zostaną przekazane dostawcy. Należą do nich pliki cookies służące do rejestrowania procesu rezerwacji. Za pomocą plików cookie usługodawca może rozpoznać, że skorzystałeś z oferty udostępnionej za pośrednictwem naszej witryny. Dostawca może wykorzystać informacje o Twojej rezerwacji w celu ulepszenia Twojej oferty. Od czasu do czasu możemy angażować inne firmy do świadczenia usług w naszym imieniu, np. materiałów marketingowych. Osobom trzecim przekazujemy wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usług. Oprócz naszych relacji z rządami/władzami (nad którymi nie mamy kontroli) podejmiemy odpowiednie środki, aby zapewnić, że każda osoba, której z jakiegokolwiek powodu udostępniamy Twoje dane osobowe, zgodzi się na ich bezpieczeństwo i wykorzystywanie wyłącznie do innych celów celu świadczenia swoich usług i nie zbiera od Ciebie żadnych danych osobowych w ramach świadczenia swoich usług. Jeśli nie będziemy mogli przekazać danych osobowych odpowiednim dostawcom lub innym osobom trzecim, jeśli ma to zastosowanie, nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania. Przesyłając zapytanie, zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych odpowiednim dostawcom i innym stronom trzecim.

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane, wykorzystywane i przetwarzane w inny sposób w Wielkiej Brytanii i/lub dowolnym innym kraju(ach) Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Kraje EOG to wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Możemy również przechowywać, wykorzystywać lub w inny sposób przetwarzać dane osobowe poza EOG. Przepisy dotyczące ochrony danych mogą nie być tak rygorystyczne poza EOG, jak w EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza EOG, chyba że

(1) kraj, do którego dane są przekazywane, jest uznawany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych lub

(2) dane osobowe są przesyłane do spółki będącej własnością rządu Wielkiej Brytanii, która przystąpiła do programu Safe Harbor, lub

(3) dane osobowe przekazywane są firmie, która zgodnie z naszą umową z nimi jest zobowiązana jedynie do przetwarzania danych zgodnie z naszymi instrukcjami i zachowania odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych, które naszym zdaniem posiadamy, lub

(4) w celu świadczenia naszych usług jesteśmy zobowiązani do przekazania danych osobowych rządowi/organowi

Biuletyn
Jeśli chcesz zapisać się do naszego newslettera, potrzebujemy Twojego adresu e-mail. Jeśli chcesz, możesz podać dodatkowe dane osobowe, abyśmy mogli wybrać te informacje, które są dla Ciebie odpowiednie.

Używamy Twojego adresu e-mail wyłącznie w celu przesyłania naszego newslettera.

Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie. W tym celu skorzystaj z linku podanego w newsletterze.

Pliki cookie i narzędzia analityczne
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przesyłane z naszej witryny internetowej na Twój komputer podczas przeglądania naszych stron. Pliki cookies mogą być przechowywane przez krótki czas w pamięci RAM Twojego komputera („cookie sesyjne”) lub na stałe na dysku twardym („cookie trwałe”). Dzięki temu możemy np. dostosować nasze treści do Twoich zainteresowań i preferencji.

Plik cookie wordpress
Aby ulepszyć naszą ofertę, używamy plików cookie wordpress wpEmojiSettingsSupports z wordpress, wykorzystywanych do umożliwienia obsługi emoji na stronach korzystających z WordPress. Wygenerowane w ten sposób informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer WordPress w USA i tam przechowywane. Zobacz więcej informacji na stronie prywatności wordpress: https://wordpress.org/about/privacy/

Google Analytics
Aby ulepszyć naszą ofertę, korzystamy z narzędzia analitycznego i plików cookie Google Analytics. Wygenerowane w ten sposób informacje na temat korzystania przez Ciebie z naszej witryny internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej zostanie aktywowana anonimizacja IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych umawiających się państw Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania przez Ciebie z witryny, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. IP Adres Twojej przeglądarki przekazywany w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe.

Menedżer tagów Google
Ta witryna korzysta z Menedżera tagów Google. Ta usługa firmy Google Inc. umożliwia zarządzanie tagami witryny za pośrednictwem interfejsu. Menedżer tagów Google uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane. Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/#:~:text=We%20may%20collect%20information%20such,Google%20product%20bez%20Twoje%20zgody.

Google Analytics i pliki cookie
Niniejsza witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny (w tym adres IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. W żadnym wypadku Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi Google. Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie swojej przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny internetowej może nie być możliwe. Korzystając z tej witryny wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych o Tobie danych przez Google w sposób i w celu opisanym powyżej.

Google AdSense
Ta strona wyświetla reklamy za pośrednictwem Google AdSense. Dlatego Twoja przeglądarka może zapisać plik cookie przesłany przez firmę Google Inc. lub stronę trzecią. Ten plik cookie może być odczytywany przez firmę Google Inc. lub strony trzecie. Aby usunąć plik cookie lub ogólnie zmienić sposób zarządzania plikami cookie, skonsultuj się ze swoją przeglądarką. Zazwyczaj te ustawienia można znaleźć w Narzędzia → Ustawienia prywatności (Firefox) lub w Narzędzia → Opcje internetowe → Prywatność (Internet Explorer).

Możesz także uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując następującą wtyczkę do przeglądarki: https://policies .google.com/privacy?hl=en-US

Informacja o ochronie prywatności dotycząca sieci i platform społecznościowych, w tym między innymi Facebooka, Twittera, Instagrama i Google:

Mamy wbudowane wtyczki do różnych sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google i nie tylko.

w tym między innymi Facebook, Twitter, Instagram i Google:

Mamy wbudowane wtyczki do różnych sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram, Google i nie tylko.

Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny internetowej zawierającą wtyczkę społecznościową, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem odpowiedniej sieci społecznościowej. Dzięki temu połączeniu sieci społecznościowe otrzymują za pośrednictwem wtyczki informację, że za pomocą Twojego adresu IP uzyskałeś dostęp do określonej strony w naszej witrynie internetowej.

Dane są przesyłane do odpowiedniej sieci społecznościowej. Należy pamiętać, że jako dostawca tej strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez sieć społecznościową i dlatego należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych danej sieci, aby określić własny poziom komfortu.

Integracja sieci społecznościowych
Wtyczki z Facebooka, Twittera, Instagrama, Google+ i innych są zintegrowane z mykody.com, za pośrednictwem których można instalować pliki cookie. Kiedy odwiedzasz stronę na mykody.com, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiednich sieci. Oznacza to, że informacja o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej przekazywana jest operatorom sieci.

Pragniemy zaznaczyć, że nie posiadamy dokładnych informacji o tym, w jaki sposób te sieci społecznościowe wykorzystują te informacje. Dalsze informacje można znaleźć w informacjach o ochronie danych danego dostawcy:

Niestandardowi odbiorcy dla witryn na Facebooku
Aby wyświetlać Ci reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, korzystamy z narzędzia Facebook Custom Audiences. Z danych Twojego profilu generowana jest nieodwracalna suma kontrolna (wartość skrótu), która jest przesyłana do Facebooka w celach analitycznych i marketingowych.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także możliwości ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/ ads/website_custom_audiences i https://www.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli chcesz sprzeciwić się korzystaniu z grup niestandardowych odbiorców witryny Facebook, możesz to zrobić na stronie https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

Integracja usług i treści stron trzecich
Może się zdarzyć, że na naszych platformach wyświetlamy treści podmiotów trzecich, takie jak filmy czy mapy z serwisów takich jak YouTube czy Google Maps. W takim przypadku będziesz otrzymywać pliki cookie od tych stron trzecich. Po wejściu na stronę dane o Tobie, takie jak adres IP, są automatycznie przesyłane do dostawcy. Niestety nie wszyscy dostawcy udostępniają informacje o tym, w jaki sposób wykorzystują te dane. Jeżeli takie informacje zostaną nam przekazane, przekażemy je Państwu.

Inne udostępnianie danych
Zasadniczo Twoje dane będą przekazywane tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

iFrame od innych dostawców na naszej stronie
Oferujemy możliwość wyświetlania na naszej stronie treści pochodzących od innych touroperatorów za pomocą tzw. ramki iFrame.

Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe lub nieprawidłowe, skontaktuj się z nami natychmiast.

W prawo do informacji
Zasadniczo masz prawo zapytać nas (listownie lub e-mailem), które Twoje dane są przechowywane lub przetwarzane, w jakim celu i komu mogą być lub zostały przekazane. Za udzielenie odpowiedzi na takie żądanie pobieramy opłatę. Staramy się odpowiedzieć na Twoją prośbę w ciągu 40 dni od otrzymania Twojej pisemnej prośby i opłaty. W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy odrzucić Twoją prośbę.

Formularz kontaktowy
W naszym formularzu kontaktowym prosimy Cię o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Używamy tych informacji wyłącznie w celu przetworzenia Twojej prośby.